Home - Vincúch

Přejít na obsah
 
 
Vítáme Vás na stránkách
Výtvarného spolku Vincúch


Valašské Klobouky

Dny otevřených ateliérů
30. 9. - 2. 10. 2021
Dny otevřených ateliérů
 
Výtvarný spolek Vincúch si vás dovoluje pozvat na Dny otevřených ateliérů, které se uskuteční od čtvrtka 30. září do soboty 2. 10. 2021.

 
Nová akce, která uzavírá letošní Klobucké kulturní léto, umožní všem milovníkům umění se na vernisážích, při výtvarných workshopech a v osobních setkáních s výtvarníky blíže seznámit s výtvarným uměním ve Valašských Kloboukách.

 
Ve čtvrtek 30. 9. 2021 zahájíme Dny otevřených ateliérů vernisáží v Galerii Vincúch, která se nachází v zadním traktu Městského muzea. V 18 hodin bude zahájena výstava obrazů mladé výtvarnice Lenky Pavláskové pod názvem Virgo. Další vernisáž bude v sále Valašskoklobouckého podnikatelského centra. Své fotografie bude prezentovat od 19 hodin Radim Hořelka. V sále VPC bude zároveň celá výtvarná akce slavnostně zahájena.

 
Otevřené ateliéry místních výtvarníků budou v pátek 1. 10. 2021 od 14 hodin do 19 hodin a v sobotu od 9 hodin do 12 hodin. Své ateliéry pro veřejnost otevřou: Jiří Ročák – Pod Hájem 668, Valašské Klobouky, Zdeněk Matyáš – Nádražní 369, Valašské Klobouky, Martin Cigánek – Koželužská 570, Valašské Klobouky, Miroslav Janík – Brumovská 10, Valašské Klobouky a Jan Zainer & Kristýna Fuksová – Poteč 195.

 
Návštěvníci ateliérů si mohou prohlédnout ateliéry umělců, mohou vidět umělce při výtvarné tvorbě, pobesedovat s výtvarníkem a také si zakoupit nějaké výtvarné dílo.

 
Na základně KOSENKA Valašské Klobouky bude v pátek a v sobotu k vidění výstava Valašské Klobouky očima studentů soukromé umělecké školy Ave ART Ostrava.

 
Dny otevřených ateliérů budou pokračovat v sobotu výtvarnými workshopy a koncerty na nádvoří Valašskoklobouckého podnikatelského centra. Od 14 hodin mohou společně s výtvarníky návštěvníci experimentovat s fotografií, tvořit technikou linorytu, pokusit se namalovat a nakreslit zátiší nebo portrét, vymodelovat z hlíny skulpturu nebo se přiučit něco z řezbářského řemesla. Výtvarné workshopy jsou určeny pro děti a dospělé.

 
Od 17 hodin budou z pódia VPC hrát k poslechu Juhyň & Štěpánka, od 19 hodin Terezie Sterz & Denyel a od 20: 30 hodin brněnská skupina Prázdniny. Koncerty budou ukončeny ve 22 hodin.

 
V sobotu bude připraveno bohaté občerstvení.
 
K akci Dny otevřených ateliérů bude vydána mapa otevřených ateliérů, pro zájemce bude k dispozici ve valašskoklobouckém informačním centru, webových stránkách spolku www. vincuch.cz a města Valašské Klobouky.

 
Dny otevřených ateliérů pořádá Výtvarný spolek Vincúch ve spolupráci s KOSENKOU Valašské Klobouky, Valašskoklobouckým podnikatelským centrem, Kulturním domem Klobučan a za finanční podpory Města Valašské Klobouky.

 
Srdečně zveme všechny zájemce o výtvarné umění, výtvarnou tvorbu a kvalitní muziku na Dny otevřených ateliérů!

 
Mgr. Jiří Ročák a Lenka Trčková


Dvě prázdninové výstavy členů Výtvarného spolku Vincúch
Prázdninový čas vybízí k návštěvě výstav výtvarného umění. Dvě výstavy výtvarných děl připravily i dvě členky Výtvarného spolku Vincúch Kristýna Fuksová a Zuzana Malíčková.

Kristýna Fuksová v rámci programu Malířských cest okolo Soláně připravila ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj Soláně výstavu „Jablko od stromu“.  

Kristýna Fuksová v galerii Zvonice na Soláni prezentuje své obrazy a díla svého dědečka akademického malíře Lojzy Baránka.

V prvním patře Zvonice jsou vystaveny malby Lojzy Baránka a malby Kristýny Fuksové. Baránkova díla jsou namalována technikou tempery, což je technika spíše přípravných prací než prací závěrečných. To, že se Lojza Baránek rozhodl pro malby temperou, je příkladem jeho malířského mistrovství. Na rozdíl od olejomalby je malba temperou náročná v tom, že ji už nelze dodatečně upravovat tak jako olejomalbu. U temperové malby je nutno pracovat alla prima, přímo takzvaně na jeden „zátah“, kdy opravy jsou již jen minimální. Vystaveny jsou Baránkovy obrazy ze závěru jeho tvůrčího období, kdy maloval své oblíbené Bílé Karpaty s kopci, horami a v nich zasazenými dřevěnými chalupami a chaloupkami. Maloval, co měl celý život rád, valašskou krajinu. V galerii Zvonice je možno díky jejímu čistému prostoru zhlédnout malířské dílo Lojzy Baránka v celé jeho šíři i kontinuitě. Obrazy vyvolávají v divákovi pocit klidu, pokory a vrcholného estetického zážitku ze zobrazovaného malířského světa akademického malíře Lojzy Baránka. K výslednému zážitku přispívá i potlačené barevnost obrazů a úspornost výrazových malířských prostředků.
Ve druhém patře galerie je vystaveno grafické dílo Lojzy Baránka. Prezentovány jsou serigrafie a obrázky vytvořené originální technikou odkrývání vosku. Námětově se grafiky shodují s malbami Lojzy Baránka v prvním patře.

Obrazy MgA. Kristýny Fuksové, které jsou společně vystaveny s díly Lojzy Baránka, prezentují mladou postmoderní malbu. Námětově různorodé obrazy jsou malovány kombinovanou technikou, kdy Kristýna Fuksová spojila netradičně akvarel a olejomalbu. Výsledkem jsou snové, jakoby mlžné obrazy, plné tajemství, které divák musí postupně odkrývat, divák je nucen hledat to nové, co je „za“ obrazem, jakoby pod povrchem malby. To divákovo hledání společně s brilantní malířskou technikou vytváří z děl Kristýny Fuksové obrazy vysoké kvality. Mladá výtvarnice pokračuje ve své tvorbě správným směrem, neustále hledá a nalézá a je důstojným pokračovatelem malířského rodu Baránků. Můžeme konstatovat, že i když malířské světy Lojzy Baránka a jeho vnučky Kristýny Fuksové jsou si velmi vzdálené, na výstavě v galerii Zvonice příjemně souzní, pro návštěvníka výstavy jsou krásným zrakovým potěšením.
Výstava „Jablko od stromu“ byla zahájena 26. 6. 2021 a potrvá do 17. 8. 2021, kdo má cestu na Soláň, určitě galerii s výstavou obrazů a grafik navštivte.Druhou prázdninovou výstavu připravila pro návštěvníky Galerie Vincúch ve Valašských Kloboukách Bc. Zuzana Malíčková, mladá výtvarnice z Brumova-Bylnice. Zuzana Malíčková připravila výstavu při příležitosti svého ukončení bakalářského studia na Ostravské univerzitě. V galerii je možno zhlédnout kresebné a malířské práce, které Zuzka vytvořila během tří let svého studia na vysoké škole. Hlavně v malířských dílech je možno vysledovat příklon Zuzany k figurální malbě, se zaměřením na detail lidského těla. I když je Zuzana Malíčková na začátku své umělecké dráhy, její druhá výstava v Galerii Vincúch naznačuje její nesporný výtvarný talent a zrod další výtvarné osobnosti spolku Vincúch.

Výstava Zuzany Malíčkové byla zahájena 9. 7. 2021 a potrvá do konce srpna letošního roku.

Při návštěvách obou výstav Vám přejeme mnoho výtvarných zážitků.
Mgr. Jiří RočákFoto z vernisáže PIJANIZveme na vernisáž výstavy do Galerie VincúchZveme na výstavu

Vernisáž výstavy spolku Vincúch v "PEKÁRNĚ" ve VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH

Zveme na vernisáž a výstavu

Vernisáž výstavy Plenér 2019
 
V pátek 14. 2. 2020 proběhla ve školní Galerii G Gymnázia Valašské Klobouky slavnostní vernisáž výstavy Plenér 2019. V galerii jsou vystaveny výtvarné práce studentů gymnázia, kteří se v záři 2019 zúčastnili výtvarného kurzu v okolí RZ Hájenka v Bylnici. Na výstavě jsou  k vidění kresby a malby krajiny a krajinných zátiší. Součástí výstavy jsou i fotografie Land – artu, objektů, které jsou zasazeny do krajiny. Land –art byl součástí tvorby mladých výtvarníků během pěti dnů na kurzu.
 
Na vernisáži promluvil k vystaveným dílům Mgr. Jiří Ročák a za studenty řekla několik slov studentka čtvrtého ročníku Rozálie Šobáňová. Vernisáž svým zpěvem a hrou na kytaru doprovodila Magda Martínková.
 
Součástí vernisáže byla projekce fotografií z kurzu a videa, které natočil Petr Šimoník.
 
Vernisáž se vydařila, fotografie z vernisáže pořídil Miroslav Pinďák.
 
Pozvánku a plakát k výstavě vytvořila Klára Trčková ze IV. A třídy.
 
Výstavu je možno zhlédnout do 12. 3. 2020
 
Fotografie z vernisáže PLENÉR 2019


Zveme na vernisáž a výstavuZveme na vernisáž a výstavuZveme na vernisáž a výstavu


Zveme na vernisáž a výstavu


Výstavy výtvarného umění součástí 28. valašského mikulášského jarmeku
 
 
Již se stalo dlouholetou tradicí, že v předvečer Valašského mikulášského jarmeku ve Valašských Kloboukách jsou zahajovány výstavy výtvarného umění, výstavy, které jsou součástí programu Jarmeku. V letošním roce byly slavnostní vernisáží zahájeny tři výstavy.
 
V pátek 6. 12. 2019 v 18 hodin byla v Galerii Vincúch na dolním náměstí zahájena výstava obrazů Evy Dudové z Ostravy. Eva Dudová vystavuje obrazy z posledních let. Námětem se jí stala krajina a krajinný detail. Na obrazech je vidět výtvarný posun od lyrizující krajiny k expresivnější malbě s výraznými barevnými akcenty. Výrazový obrat v tvorbě Evy Dudové nastal na plenéru v Bylnici v okolí RZ Hájenka na začátku letošního září. Na vernisáži promluvila starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková, za organizační výbor Jarmeku přivítala návštěvníky galerie Pavlína Žídková, k samotné výstavě promluvil Jiří Ročák. Hudebně vernisáž doplnila zpěvem a hrou na kytaru Daniela Propšová ze Vsetína. Výstava obrazů Evy Dudové potrvá v Galerii Vincúch do 31. 1. 2020.
 
Tentýž den byly v 19 hodin zahájeny další dvě výstavy, a to výstavy fotografické. První byla výstava fotografií Miroslava Pinďáka v Galerii G Gymnázia Valašské Klobouky. Miroslav Pinďák na výstavě prezentoval soubor portrétních fotografií pod názvem Persona. Svým objektivem zachytil významné české fotografy, výtvarníky a hudebníky, například Roberta Vano, Antonína Kratochvíla, Jana Saudka, Jana Šibíka, Jindřicha Štreita, Federica Diaze. Své místo mezi personami si vydobyly i výtvarníci z Výtvarného spolku Vincúch.
 
Společně s výstavou fotografií Miroslava Pinďáka byla zahájena i výstava fotografií Veroniky Kolářové ve Fotogalerii G Gymnázia Valašské Klobouky. Veronika Kolářová na své první samostatné výstavě prezentuje fotografie dívek a žen. Její zobrazení ženské tváře a ženského těla je něžné a poetické. Na dvaceti černobílých fotografiích je vidět její mladistvý a neotřelý pohled na zobrazovanou figuru.
 
K oběma výstavám opět pronesla řeč starostka města Eliška Olšáková, za organizační výbor Jarmeku přivítala návštěvníky vernisáže Hana Tarabusová a k vystaveným fotografiím promluvil Miroslav Pinďák.
 
Pravou valašskou předvánoční atmosféru navodila cimbálová muzika Klobučánek pod vedením primášky Marie Cmajdálkové.
 
V závěru vernisáže byla pokřtěna nová kniha pana Zdeňka Mikesky O Valašských Kloboukách a Klobučanech. Kniha byla vydána z textů z pozůstalosti Zdeňka Mikesky. Knihu pokřtila paní starostka Eliška Olšáková. Jako „kmotra“ ke knize promluvila paní Jaroslava Pechancová, která texty knihy vybírala a upravila k vydání. Novou knihu Zdeňka Mikesky si můžete zakoupit v knihkupectví Bureš na horním náměstí ve Valašských Kloboukách.
 
Výstavy fotografií potrvají do 31. 1 2020. Srdečně zveme všechny milovníky výtvarného umění k návštěvě již zahájených výstav.
 
Mgr. Jiří Ročák

 

        

Výtvarný spolek Vincúch je finančně podporován
městem Valašské Klobouky
Otvírací doba Galerie Vincúch
Dolní náměstí Valašské Klobouky
Galerie je otevřena souběžně s Městským muzeem
červenec - srpen   
úterý-pátek 8-11, 12-16
sobota, neděle10-16
mimo sezónu
úterý - pátek 8-11, 12-16


Fotografie ze života spolku na

  Valná hromada 2019


                                 
Valná hromada 2018


  

Valná hromada 2017

 
                                                                                          Valná hromada 2015  Valná hromada 2014


Švédsko 2012Praha  2013   Děčín 2012       
Návrat na obsah