Akltuality - Vincúch

Přejít na obsah

Akltuality

 
Výstavy výtvarného umění součástí 28. valašského mikulášského jarmeku
Již se stalo dlouholetou tradicí, že v předvečer Valašského mikulášského jarmeku ve Valašských Kloboukách jsou zahajovány výstavy výtvarného umění, výstavy, které jsou součástí programu Jarmeku. V letošním roce byly slavnostní vernisáží zahájeny tři výstavy.
V pátek 6. 12. 2019 v 18 hodin byla v Galerii Vincúch na dolním náměstí zahájena výstava obrazů Evy Dudové z Ostravy. Eva Dudová vystavuje obrazy z posledních let. Námětem se jí stala krajina a krajinný detail. Na obrazech je vidět výtvarný posun od lyrizující krajiny k expresivnější malbě s výraznými barevnými akcenty. Výrazový obrat v tvorbě Evy Dudové nastal na plenéru v Bylnici v okolí RZ Hájenka na začátku letošního září. Na vernisáži promluvila starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková, za organizační výbor Jarmeku přivítala návštěvníky galerie Pavlína Žídková, k samotné výstavě promluvil Jiří Ročák. Hudebně vernisáž doplnila zpěvem a hrou na kytaru Daniela Propšová ze Vsetína. Výstava obrazů Evy Dudové potrvá v Galerii Vincúch do 31. 1. 2020.
Tentýž den byly v 19 hodin zahájeny další dvě výstavy, a to výstavy fotografické. První byla výstava fotografií Miroslava Pinďáka v Galerii G Gymnázia Valašské Klobouky. Miroslav Pinďák na výstavě prezentoval soubor portrétních fotografií pod názvem Persona. Svým objektivem zachytil významné české fotografy, výtvarníky a hudebníky, například Roberta Vano, Antonína Kratochvíla, Jana Saudka, Jana Šibíka, Jindřicha Štreita, Federica Diaze. Své místo mezi personami si vydobyly i výtvarníci z Výtvarného spolku Vincúch.
Společně s výstavou fotografií Miroslava Pinďáka byla zahájena i výstava fotografií Veroniky Kolářové ve Fotogalerii G Gymnázia Valašské Klobouky. Veronika Kolářová na své první samostatné výstavě prezentuje fotografie dívek a žen. Její zobrazení ženské tváře a ženského těla je něžné a poetické. Na dvaceti černobílých fotografiích je vidět její mladistvý a neotřelý pohled na zobrazovanou figuru.
K oběma výstavám opět pronesla řeč starostka města Eliška Olšáková, za organizační výbor Jarmeku přivítala návštěvníky vernisáže Hana Tarabusová a k vystaveným fotografiím promluvil Miroslav Pinďák.
Pravou valašskou předvánoční atmosféru navodila cimbálová muzika Klobučánek pod vedením primášky Marie Cmajdálkové.
V závěru vernisáže byla pokřtěna nová kniha pana Zdeňka Mikesky O Valašských Kloboukách a Klobučanech. Kniha byla vydána z textů z pozůstalosti Zdeňka Mikesky. Knihu pokřtila paní starostka Eliška Olšáková. Jako „kmotra“ ke knize promluvila paní Jaroslava Pechancová, která texty knihy vybírala a upravila k vydání. Novou knihu Zdeňka Mikesky si můžete zakoupit v knihkupectví Bureš na horním náměstí ve Valašských Kloboukách.
Výstavy fotografií potrvají do 31. 1 2020. Srdečně zveme všechny milovníky výtvarného umění k návštěvě již zahájených výstav.
Mgr. Jiří Ročák
 
 

Výstava grafických prací studentů valašskoklobouckého gymnázia
 
V pátek 4. 3. 2016 bude v 18 hodin ve školní Galerii G Gymnázia Valašské Klobouky slavnostně zahájena výstava výtvarných prací studentů druhého ročníku.
 
Studenti na svých výtvarných dílech pracovali od začátku školního roku. Ve druhém ročníku výuky výtvarné výchovy se studenti soustředí na grafiku. Pracují v tisku z výšky i hlubotisku. Z tisku z výšky se naučí linoryt, a to jak linoryt černobílý, tak i barevný. Námětově mají studenti a studentky volnou volbu, mohou si vybrat od portrétu, zátiší až po abstrakci. Tato klasická grafická technika je u studentů oblíbená pro svou jednoduchost a nenáročnost, i při tisku linorytů nenastává žádný problém.  
 
Při studiu hlubotiskových technik se studenti zaměřují na techniku suché jehly a leptu. Na výstavě budou k vidění suché jehly. Námětově jsou hlubotiskové grafiky opět různorodé. Nemalé problémy dělali studentům tisky suché jehly, tato technika je tiskařsky náročná, protože je nutné, aby se propojilo více faktorů, dobře navlhčený papír, správná vrstva tiskařské černi, dobře a kvalitně vytřená matrice a v neposlední řadě nastavení lisu pro tisk. Studenti i studentky po několika nezdařených pokusech nakonec dosáhly dobrých tisků. Pro tisk suché jehly je totiž nutné mít praxi v nanášení barev na matrici i zkušenosti při nastavení závěrečného tisku, je nutné vytisknout několik prací, než si grafik na techniku zvykne a ovládne ji. Ty nejlepší tisky po vyschnutí zapaspartovali studenti do aura rámů a přichystali k výstavě.
 
Celý proces tvorby a tisku grafik zaznamenala na video a následně sestříhala ve videopozvánku na výstavu Kateřina Machů z 2. G třídy. Pozvánku na výstavu graficky zpracovala Sabina Tvarůžková taktéž z 2. G. Hudebně doprovodí vernisáž výstavy studenti hudební výchovy pod vedením Matouše Rašky ze stejné gymnaziální třídy.
 
Přijďte se potěšit pohledem na grafické práce studentů, jste co nejsrdečněji zváni. Výstava potrvá do 28. 4. 2016.
 
Výstava v Galerii G Gymnázia Valašské Klobouky je zařazena do programu Spolupráce města Valašské Klobouky.
 
                                                                                                                                                            Mgr. Jiří Ročák

   
      
 
Výstavy výtvarného umění ve Valašských Kloboukách
 
V měsíci listopadu a prosinci pro všechny milovníky výtvarného umění připravily Galerie G a Galerie Vincúch několik výstav výtvarných děl. Galerie Vincúch na dolním valašskoklobouckám náměstí hostí do 5. 11. 2015 výstavu soch a reliéfů Zdeňka Matyáše a výstavu voskových batik Jiřího Ročáka.
 
Od 6. 11. 2015 budou v Galerii Vincúch vystaveny sochy Miloše Šperlinga, výstava potrvá do 30. 11. 2015.
 
V pátek 4. 12. 2015 v 18 hodin proběhne slavnostní zahájení výstavy děl Josefa Jeřábka. Výstava nese název Malby a plastiky. Budou zde prezentována díla, která valašskokloboucký výtvarník Josef Jeřábek vytvořil u příležitosti této výstavy. Výstava je uspořádána k životnímu jubileu autora a je zařazena do programu 24. valašského mikulášského jarmeku.
 
Galerie G Gymnázia Valašské Klobouky zve k výstavě studentských prací Plenér 2015. Výstava je uspořádána z prací studentů, kteří se zúčastnili v měsíci září týdenního kurzu krajinomalby na Ploštině. Své malby temperou a akrylem vystavují studentky a studenti 2. G a 3. G třídy.
 
Fotogalerie G gymnázia prezentuje fotografie studenta septimy Miroslava Šerého. Miroslav Šerý fotil krásu podzimní valašské krajiny v okolí Ploštiny v rámci týdenního workshopu, který byl uspořádán společně s kurzem krajinomalby.
 
Galerie G pořádá v prostorách gymnázia i výstavu kreseb pastelem a maleb akvarelem Jiřího Ročáka. Kresby a malby krajiny a krajinných zátiší vznikly v září letošního roku v rámci plenéru na Ploštině.
 
Přijďte se potěšit krásou výtvarných děl do valašskoklobouckých galerií Vincúch a Galerie G.
 
Mgr. Jiří Ročák
 

Valašsi v Děčíně aneb 4 z  Vincúchu
 
V pátek 8. 5. 2015 se uskutečnila vernisáž výstavy 4  Valašsi v Děčíně aneb 4 z  Vincúchu. Vernisáž proběhla v nové galerii nákupního a kulturního střediska Centrum Pivovar  Děčín. Celé centrum vzniklo rekonstrukcí děčínského pivovaru, který byl upraven na středisko obchodu, zábavy a kultury. Součástí je i unikátní galerie, která byla vybudována v klenutých prostorách bývalé sladovny. Unikátní je galerie i v tom, že je v interiéru vhodně komponováno původní zachovalé zdivo z 18. století společně s moderními bílými plochami a sloupy.
 
V galerii Centrum Pivovar Děčín se v měsíci květnu prezentovali svá díla čtyři členové klobouckého Výtvarného spolku Vincúch. Zdeněk Matyáš vystavil své dřevěné plastiky a reliéfy. Antonín Šuchma prezentoval své krajiny Valašska, které jsou malovány technikou olejomalby. Miroslav Zvonek zaplnil prostor galerie svými kovovými plastikami s abstraktními náměty. Jiří Ročák představil své abstraktní obrazy v technice voskové batiky. Velký prostor galerie byl harmonicky zaplněn výtvarnými díly výtvarníků z Valašských Klobouk. Z reakcí návštěvníků vernisáže bylo možno konstatovat, že se vystavená díla se líbila a vyvolala zájem příchozích.
 
Vernisáž zahájil předseda Výtvarného spolku Vincúch Jiří Ročák krátkým seznámením s vystavujícími a se historií spolku. Hlavní proslov pronesl Miroslav Zvonek, který zhodnotil spolupráci mezi klobouckými a děčínskými výtvarníky, poděkoval výtvarníkům z Děčína za pomoc při realizaci výstavy a výstavu slavnostně zahájil. Vernisáž doplnil svým zpěvem děčínský pěvecký sbor Sah pod vedením Jany Štrbové. Sbor zazpíval několik afrických a amerických písní a na počest vystavujících i dvě moravské písně.
 
Návštěvníkům vernisáže velmi chutnal "valašský chlebíček" - chleba se sádlem a cibulí a pravé valašské koláčky. Mnohý návštěvník si liboval nad chutí valašské slivovice, speciálně pro tuto příležitost vytažené z archívu.
 
Dle slov manažerky pro kulturu Centrum Pivovar Děčín byla vernisáž valašských výtvarníků druhou nejvíce navštívenou vernisáží v historii galerie. K výstavě byl vytisknut plakát a pozvánky, výstava byla prezentována na www stránkách galerie. Bylo příjemné procházet Děčínem a vidět na plakátovacích plochách plakát zvoucí na výstavu valašskoklobouckých výtvarníků.
 
Výstava bude ukončena k 30. 5. 2015.
 
Mgr. Jří Ročák

Fotografie z vernisáže výstavy je v sekci fotogalerie
Mgr. Zdeněk Mikeska
 
24. 8. 1929 – 12. 2. 2015
 
Ve čtvrtek 12. 2. letošního roku dotlouklo srdce pedagoga, výtvarníka a spisovatele pana Zdeňka Mikesky. Opustil nás kamarád, přítel, vynikající valašskokloboucký výtvarný umělec. Byl nejstarším členem Výtvarného spolku Vincúch. Stal se zakládajícím členem spolku, a dokud mu to zdraví umožňovalo, plně se zapojil do všech výtvarných aktivit, které sdružení pořádalo. Jeho poslední výtvarná prezentace byla spojena se spolkovou výstavou na konci roku 2014 a začátku roku 2015 v Galerii Vincúch, kde vystavil svá dvě plátna. Svou poslední samostatnou výstavu uspořádal v červnu roku 2014 v Městském muzeu ve Valašských Kloboukách, kde představil soubor děl ze své celoživotní tvorby.
 
Zdeněk Mikeska žil ve Valašských Kloboukách, znal dobře zdejší kraj a obyvatele, byl studnicí vzpomínek na časy, které již odvál čas. Napsal a vydal dvě vzpomínkové knihy fejetonů O věcech a věcičkách a O lidech a lidičkách Valašskokloboucka. O kvalitě jeho knih svědčí i fakt, že byl celý náklad obou knih čtenáři rozebrán. Známý a významný český spisovatel Ludvík Vaculík, když byl pozván do Valašských Klobouk na zahájení Spolkové výstavy výtvarníků Vincúch při Mikulášském jarmeku v roce 2003, předčítal přítomným v Galarii G právě fejeton z knihy O věcech a věcičkách. Zdeňka tato „pochvala“ velmi potěšila a povzbudila k vydání další knihy fejetonů.
 
Po ukončení pedagogické činnosti na Základní škole ve Valašských Kloboukách se plně vrhl na své velké koníčky, na které, jak sám říkal, neměl během učitelování tolik času. Povinnosti pedagogické a rodinné měly přednost před velkým světem umění. I když si určitě někteří jeho žáci výtvarné výchovy na základní škole vzpomenou na to, jak dělali svému učiteli modely pro rychlé skici portrétů. Sám Zdeněk byl pyšný i na to, že učil dalšího velkého klobouckého výtvarníka Zdeňka Matyáše, který později vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. S láskou mi ukazoval Matyášovy školní kresby a linoryty.
 
Svůj čas dělil mezi malířskou a grafickou tvorbu, psaní, fotografování a filatelii. Jak sám říkal, doháněl, co zmeškal v tvůrčí činnosti během své dlouholeté pedagogické praxe. Sám sebe charakterizoval jako neklidného hledače, který zkouší různé vyjadřovací techniky a způsoby výtvarné tvorby. Jeho seznam výstav není dalekosáhlý, jeho díla nevisí v žádných světových galeriích, ale jeho výtvarná tvorba je opravdová, vychází z nitra tvůrce, byla plná experimentů a výtvarné fantazie.
 
Kdo někdy navštívil ateliér Zdeňka Mikesky, byl překvapen množstvím pláten a obrazů, které je zde možno shlédnout. Jeho díla čekají na „objevení“, na to, aby byla z přítmí ateliéru vytažena na světlo výstavních síní, překvapí mnoho znalců umění i každého obdivovatele výtvarného kumštu, jednak svou šíří díla, tak i kvalitou výtvarné tvorby.
 
Zdeněk Mikeska měl ještě mnoho životních plánů, chtěl uspořádat výstavu obrazů ze svého životního tématu Trhovisko, chtěl vydat knihu zápisků, rozborů výstav, svých i navštívených, a vzpomínek pod názvem Z malířského deníku, chtěl katalogizovat své sbírky, udělat soupis svých výtvarných děl…
 
Bohužel to vše už nestihl, zůstane nám vzpomínka na skvělého člověka, kamaráda a kolegu. Vždy jsem ho při našich častých setkáních oslovoval Mistře, tak jak se to dělá u velkých světem uznávaných umělců, brali jsme to oslovení s humorem, ale myslím, že ho i potěšilo, protože si své tvorby vážil. Jsem přesvědčen, že oslovení Mistře, bylo na místě, jeho život nebyl vždy lehký a musel překonávat nejednu překážku, ale své „mistrovství“ prokazoval každým svým dílem i plnohodnotně prožitým životem.
 
Na zadní straně obálky knihy O lidech a lidičkách je Zdeňkova fotografie s přípiskem Klobučan Zdeněk Mikeska, a tak i zůstane v našich srdcích a vzpomínkách, Zdeněk byl ten pravý Klobučan, který své město a lidi a lidičky v něm vždy upřímně miloval a měl rád.
 
Mgr. Jiří Ročák za Spolek výtvarníků Vincúch.


 

 
Vernisáž v Galerii Vincúch ve Valašských Kloboukách
 
V pátek 13. února 2015 v 18 hodin se uskuteční vernisáž výstavy výtvarných děl umělců ze Slavičína pod názvem
Staří mistři Vernisáž a následná výstava se uskuteční v nové valašskokloboucké galerii, která nese název
Galerie Vincúch, dle Výtvarného spolku Vincúch, který v galerii bude pořádat výstavy výtvarného umění pro širokou uměnímilovnou veřejnost.
Galerie se nachází v zadním traktu Městského muzea Valašské Klobouky, vchod do galerie je z dolního části Masarykova náměstí.
 
Výstavou Staří mistři se ve Valašských Kloboukách představí trojice výtvarníků ze Slavičína. Své malby budou prezentovat akademický malíř
Jaroslav Jeřábek, František Slovák a MgA. Zdeněk Kutra.

 
Jaroslav Jeřábek
vystavuje své malby z 60. let 20. století z období svých studií a po ukončení studií na Akademii výtvarných umění v Praze. Námětem je mu rodné Valašsko s postavami prostých lidí i tvrdé valašské krajiny. V obrazech převládají tmavé tóny, které přecházejí z šedé v černou. Z obrazů je cítit hmota a monumentálnost figur. Hlavní námětem obrazů Jaroslava Jeřábka je žena, žena milenka, žena matka. Obrazy jsou namalovány hutnou pastózní barvou v širokých tazích štětce.

 
Obrazy Františka Slováka
potěší každého milovníka krásy žen. František Slovák ve svých obrazech oslavuje ženu, její krásu a tajemství jejího těla. V akrylových malbách jemnou technikou v zářivých i tlumených barvách zobrazuje ženy a dívky svým typickým a charakteristickým malířským způsobem. Do barevných ploch nanáší svižnou linkou ženské křivky, v malbě vyzdvihuje detail ženského těla, jeho intimitu, který je zdůrazněn jasným barevným akcentem. Jeho malby dívek a žen osloví diváka lehkou erotičností a jemným humorem. Portréty a ženské akty Františka Slováka byly namalovány v roce 2014.

 
Zdeněk Kutra
tvoří velkoformátové obrazy. Ve svých plátnech se nechá inspirovat tvorbou surrealistů, estetického hnutí první poloviny 20. století. Svůj surrealismus spojuje s hyperrealismem, výtvarným proudem postmoderního umění, které se snaží zobrazit svět kolem nás co nejvěrněji, do největších detailů, hyperrealismus vychází z techniky fotografie. Svět obrazů Zdeňka Kutry je snový, v nových perspektivních zkratkách, svět, který jde mimo naši realitu a přechází ve snové vize. Po vzoru surrealistů ve svých rozměrných dílech spojuje věci, postavy a svět naší viditelné reality v nadreálno a tajemno. Zdeněk Kutra vystavuje obrazy z posledních let.
 
Potěšit se díly slavičínských „Mistrů“ se můžete v Galerii Vincúch do 12. 3 2015.
 
Mgr. Jiří Ročák
 
www.vincuch.cz
 Návrat na obsah