Home - Vincúch

Přejít na obsah
 
 
Vítáme Vás na stránkách
Výtvarného spolku Vincúch


Valašské Klobouky
Pozvánky


Zveme na výstavyVzpomínka na Josefa Jeřábka
 
23. 6. 1940 – 28. 9. 2023


 
 
Josef Jeřábek se narodil ve Valašských Kloboukách a rodnému Valašsku byl věrný po celý život.
 
V letech 1954 až 1958 studoval Státní uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Figurální a portrétní kresbu u akademického malíře Karla Hofmana, hlavní výtvarný obor keramiku u akademického sochaře Stanislava Mikuláštíka.
 
 
Od roku 1958 do roku 1962 působil jako výtvarník-mikropaleontolog u geologického průzkumu Československých naftových dolů v Hodoníně. V letech 1962 až 1964 pracoval v ateliéru Ústředí uměleckých řemesel v Brně, oboru monumentální a dekorativní keramiky. Od roku 1964 byl zaměstnán jako designér v družstvu lidové umělecké výroby Valaška ve Valašských Kloboukách, nejprve v oboru bižuterie a plyšových hraček, později pak textilu a obuvi, posledních pět let do roku 1999 zastával funkci vedoucího vývojového střediska.
 
 
V roce 1966 byl požádán tehdejším ředitelstvím Lidové školy umění ve Valašských Kloboukách o to, aby rozšířil výtvarnou výuku o obor modelování a keramiky. Když byl obor keramiky a modelování založen, stal se externím učitelem lidové školy umění a následně základní umělecké školy ve Valašských Kloboukách. Společně s akademickým malířem Lojzou Baránkem vychovali několik generací výtvarníků.
 
 
Josef Jeřábek byl učitel laskavý a vstřícný, vždy dokázal žákům poradit a usměrnit jejich práci ke zdárnému výsledku. Určitě si nejeden absolvent lidové školy vzpomene na jeho rady při práci s keramickou hlínou, glazurou nebo při modelování „hlavy“ k přijímacím zkouškám. Vždy měl po ruce nějakou dobrou radu či poučku, která pomohla mladému tvůrci při jeho výtvarné práci a růstu.
 
V základní umělecké škole ve Valašských Kloboukách vyučoval až do roku 2010. Za dlouholetou učitelskou práci bylo Josefu Jeřábkovi v roce 2004 Zlínským krajem ke Dni učitelů uděleno Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje.
 
 
Josef Jeřábek žil a výtvarně působil ve Valašských Kloboukách, ve své výtvarné tvorbě se věnoval keramice a malířství. Jeho poslední výtvarné práce byly zaměřeny hlavně na malbu, a to v technice tempery a olejomalby. Od šedesátých let minulého století byl dobrým duchem a organizátorem všech seskupení valašských výtvarníků a spolupořadatelem společných výstav. Patřil k zakládajícím členům Výtvarného spolku Vincúch.  Keramická a malířská díla Josefa Jeřábka byla součástí šedesáti výstav v České republice a v zahraničí.
 
 
Jeho keramickými figurami, keramickými talíři a obrazy se mohou diváci potěšit ve sbírkách na Slovensku, Německu, Rakousku, Maďarsku, Rusku, Ukrajině, Estonsku, Švýcarsku, Francii, Nizozemsku, Belgii, Anglii, Švédsku, USA, Kanadě, Austrálii, Japonsku a Nové Guineji.  
 
10. září letošního roku byla Josefu Jeřábkovi udělena Cena města Valašské Klobouky za kulturní a pedagogickou činnost.
 
Josef Jeřábek patřil k osobnostem valašské kulturní scény po celý svůj život. Valašsko, kraj, kde se Josef Jeřábek narodil a prožil svůj život a který tak velmi miloval, zobrazoval ve svých dílech. Námětem mu byla kloboucká krajina, architektura, valašský folklór. Ve své figurální keramice zpodobňoval ženu, ženskou krásu v ladných křivkách těla.
 
 
Dílo chválí tvůrce, při pohledu na dílo keramika a malíře Josefa Jeřábka si připomeňme umělce, laskavého učitele, dobrého člověka, který bude našemu kraji a lidem v něm nesmírně chybět…
 
 
Čest jeho památce.
 
Za Výtvarný spolek Vincúch Jiří Ročák
V pátek 28. 4. 2023 proběhla
Valná hromada Výtvarného spolku Vincúch


Pozvánky na výstavy

Pozvánka na vernisáž a výstavu do Galerie G Gymnázia Valašské Klobouky

Pozvánka na výstavu


Zveme na vernisáž výstavy děl
Zdeňka MatyášeV pátek 2. 12. 2022 proběhnou v rámci programu Valašského mikulášského jarmeku vernisáže výstav výtvarných děl. V 18 hodin bude v Galerii Vincúch na dolním náměstí zahájena výstava kreseb Jiřího Ročáka Krajina Bílých Karpat. V 18:45 hodin bude v Galerii G Gymnázia Valašské Klobouky zahájena výstava obrazů Zdeňka Kutry Krajinomalba a výstava děl Evy Dudové Malba.

Jiří Ročák
Narozen 27. 3. 1965 ve Zlíně, bydlí a tvoří ve Valašských Kloboukách. Studoval Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor český jazyk a výtvarná výchova. Působí jako středoškolský učitel na Gymnáziu Valašské Klobouky, kde vyučuje český jazyk, výtvarnou výchovu, dějiny umění a počítačovou grafiku. Vede školní Galerii G a Galerii Vincúch ve Valašských Kloboukách. Je předsedou Výtvarného spolku Vincúch. Pořádá malířské plenéry.
Vedle své pedagogické činnosti se věnuje i výtvarné tvorbě. Maluje a kreslí, vytváří grafiky v technice linorytu, suché jehly a leptu. Zkušenost s grafickou kompozicí uplatňuje i při tvorbě textilních voskových batik.  Zabývá se i grafickým designem, velkoplošnou reklamou, knižní a webovou grafikou. Jeho dílo je zastoupeno v soukromých sbírkách v České republice, Slovensku, Německu, USA, Kanadě a Švédsku.
Na výstavě v Galerii Vincúch představí Jiří Ročák své kresby pastelem a akvarely.
Prezentovaná díla vznikala v okolí Valašských Klobouk, Brumova-Bylnice a Ploštiny, které jsou obklopeny krásou Bílých Karpat. Většinou je zde zachyceno, pro výtvarníky tak oblíbené, období podzimu, kdy příroda hraje všemi barvami.
Jiří Ročák není realistický malíř, nesnaží se zachytit fotografickou věrnost zobrazované krajiny. Jeho obrázky spíše navozují pocit krajiny, krajinných zátiší, stromů. Jsou to prchavé záznamy viděné přírody. Barvy se promíchávají, zapouští do sebe, navozují atmosféru podzimních odpolední a podvečerů. Jiří Ročák krajinu věrně nezobrazuje, spíše chce mít s krajinou kontakt, prostoupit jí a své pocity z tohoto setkání předat na bělostný akvarelový či pastelový papír. Sám své drobné obrázky pojmenovává jako lyrizovaný fauvismus. Rychlé záznamy pocitů z krajiny ve výrazných barvách.

Zdeněk Kutra
Narodil se 5.12. 1960 ve Slavičíně. V letech 1973–1976 navštěvoval Lidovou školu umění ve Valašských Kloboukách, jeho učiteli byli akademický malíř Lojza Baránek a Josef Jeřábek.
V roce 1984 jsem absolvoval VUT Brno, Technologickou fakultu ve Zlíně (tehdy Gottwaldově) a v roce 2010 Ateliér prostorové tvorby na Multimediální fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Žije a pracuje ve Slavičíně, učí výtvarnou výchovu a dějiny výtvarného umění na Gymnáziu Jana Pivečky. Pořádá výstavy, malířské plenéry a sochařská sympózia.
Jeho vlastní tvorbě dominuje malba v různých polohách. Zabývám se však i jinými technikami, například kresbou suchým pastelem a koláží. V minulosti tvořil také vitráže.
Zdeněk Kutra uspořádal na 30 samostatných výstav a účastnil jsem se řady kolektivních výstav ve Slavičíně, Hostětíně, Rožnově, Plzni, Zlíně, Ostravě, Praze atd.
V Galerii G Gymnázia Valašské Klobouky bude vystavovat krajinomalby. Možná to na první pohled nevypadá, ale volnou inspirací k jeho obrazům je krajina Bílých Karpat. Přesněji řečeno zážitky v této krajině a pocity z ní, přetavené do podoby univerzálnější symboliky. Dlouho hledal způsob, jak uchopit zobrazení krajiny, tak aby bylo v souladu s jeho představami. Nakonec přestal tvořit přímo v plenéru a začal se spoléhal právě na ty představy, které se opírají o osobní prožitky. Lépe mu to umožňuje pracovat z obecnějšími významy, které se v jeho obrazech objevují. Zapomenutá stavba může odkazovat na starý příběh Babylónské věže, linie představující cesty na staré kupecké stezky, spleť kořenů může evokovat celý „vesmír“ pod povrchem, kam nevidíme, hory stálost, řeka pohyb, moře věčnost….

Eva Dudová
Eva Dudová je všestranně vyzrálá umělecká osobnost.  Absolvovala gymnázium, poté studovala umělecko-průmyslovou školu v Ostravě. Své vzdělání zúročila v užité grafice, designu a návrzích interiérů.
Plně se věnuje volné tvorbě, a to převážně malbě akrylovými barvami. Má velkou schopnost uměleckého vidění a cítění v jakékoliv oblasti výtvarné tvorby. Rozvíjí a formuje tyto své schopnosti a tím kráčí k samotným hodnotám svého malířského projevu.
Při pobytu ve Skotsku v roce 2006 se jí otevřel svět nových myšlenek, forem obsahu, vyjádření čistoty malby a jednoduchosti stylu. Bylo to poznání nových dimenzí vlastního výtvarného já.
Tvůrčí potenciál a kreativitu uplatnila taktéž v malířském projektu z roku 2008, kdy navštívila v Iráku město Erbil  a horský Rawanduz.
Na výstavě v Galerii G na schodech gymnázia představí Eva Dudová krajiny z plenérů Brumov – Bylnice, Ploštiny, Oder, skotského Arbroath, Beskyd a Slezské Harty. Výstavu tvoří také akty, face koní, skotské oblohy, folklór. Různé žánry v malbě jsou pro ni výzvou. Můžeme vnímat odlišné i nové vyjádření se malbou, které prezentuje jedinečný malířský rukopis, styl, pohyb a dynamiku malby.
V rámci vernisáže v Galerii G na gymnáziu budou promítnuty dva filmy Zdeňka Zvonka, které nám připomenou nedávno zesnulého akademického malíře Jaroslava Jeřábka.
Všichni milovníci výtvarného umění jsou srdečně zváni.
Mgr. Jiří RočákPozvánka na výstavu Jiřího Ročáka

a


Dny otevřených ateliérů
 
Znovu po roce se otevřou ateliéry valašskoklobouckých výtvarníků. Výtvarný spolek Vincúch z Valašských Klobouk pořádá ve dnech 25. 8. – 27. 8. 2022 Dny otevřených ateliérů.  Během tří dnů budou zahájeny výstavy, proběhnou výtvarné workshopy a také bude možnost navštívit ateliéry místních výtvarníků.
 
Ve čtvrtek 25. 8. 2022 bude v galerii Vincúch v 18 hodin na dolním náměstí ve Valašských Kloboukách zahájena výstava Radky Grohové Experimentální poezie. Radka Grohová alias Bradka se věnuje neobvyklému experimentálnímu přístupu k psané poezii, kterou zhmotňuje ve fotografiích, instalacích a objektech. V tentýž den zahájí svou výstavu fotografií v sále Valašskoklobouckého podnikatelského centra Martin Křížka. Fotografie Martina Křižky se vyznačují charakteristickým rukopisem, jsou silné a emotivní. Mnohdy i inscenované fotografie připomínají spíše subjektivní dokumentaristický počin. Vernisáž výstavy fotografií bude zahájena v 19 hodin.
 
V pátek 26. 8. 2022 budou na prostranství Valašskoklobouckého podnikatelského centra (VPC) od 14 hodin probíhat výtvarné workshopy. Děti i dospělí se mohou těšit na jednotlivá výtvarná stanoviště. V sále VPC bude probíhat fotografický workshop pod vedením Miroslava Pinďáka a Lenky Trčkové. Ve fotografickém workshopu představíme principy fungováni analogového i digitálního fotoaparátu. Pomocí principu camery obscury se vrátíme k počátkům fotografie, návštěvníci si budou moci vyrobit fotoaparát z plechovky a také si pořídit unikátní fotografie netradiční fotografickou technikou. Stanoviště kresby pastelem a malby temperovými barvami povede Jiří Ročák. Řezbářské umění předvede Zdeněk Matyáš. Grafickou techniku linorytu malé i velké zájemce naučí Kristýna Fuksová a Jan Zainer. Každý si bude moci vyrýt a ručně vytisknout malý obrázek. S keramickou hlínou budou pracovat zástupci ZUŠ Valašské Klobouky Josef Jeřábek, František Ptáček a Martin Cigánek. Na závěr pátečního dne zahrají na pódiu VPC pro návštěvníky kapely Černý čaj a Zbořená šopa.
 
V sobotu 27. 8. 2022 se od 10 hodin do 18 hodin otevřou ateliéry výtvarníků: Jiří Ročák, Pod Hájem 668, Martin Cigánek, Koželužská 570, Miroslav Janík, Brumovská 10, Petr Kohout, Soukenická 22, Zdeněk Matyáš, Nádražní 369, Michal Křenek, Stráně e. v. 111, Lojza Baránek, Kristýna Fuksová, Jan Zainer Poteč 195. Návštěvníci ateliérů se seznámí s aktuální tvorbou umělců, prohlédnou si jejich díla, pobesedují a taky bude přichystáno malé pohoštění.
 
K celé akci bude vydána mapa jednotlivých ateliérů, která je ke stažení na stránkách www.vincuch.cz i facebooku i s dalšími informacemi.  Mapy a plakátek k akci bude možné si vyzvednout i v Infocentru ve Valašských Kloboukách.
 
Těšíme se na vaši účast.
 
Mgr. Jiří Ročák, předseda Výtvarného spolku Vincúch.

Dvě výstavy v zámecké galerii

 
V pátek 5. 5. 2022 byly na zámku v Děčíně zahájeny dvě výstavy výtvarných děl výtvarníků z Valašských Klobouk. Slavnostní vernisáží byla zahájena výstava Výtvarného spolku Vincúch a výstava grafických prací studentů Gymnázia Valašské Klobouky. Prostory zámecké galerie zaplnily výtvarné práce jednotlivých členů spolku Vincúch. Výtvarníci prezentovali malby, kresby, grafiky, fotografie, neobatiky a dřevořezby reliéfů. V druhé místnosti galerie byly vystaveny linoryty a suché jehly, které vytvořili studenti výtvarné výchovy klobouckého gymnázia. Úvodní slovo na zahájení pronesl předseda spolku Jiří Ročák. Poděkoval hlavně přátelům z děčínského výtvarného spolku STO Z ledu ven za pomoc při realizaci obou výstav. Miroslav Pinďák návštěvníky vernisáže seznámil s jednotlivými vystavujícími výtvarníky a jejich díly. Každý přítomný umělec krátce vysvětlil použitou výtvarnou techniku svého vystaveného díla. Slavnostní atmosféru vernisáže dokreslily svým pěveckým vystoupením studentky gymnázia, členky pěveckého sboru gymnázia. Vernisáž byla hojně navštívena místními milovníky umění.
 
Realizace výstav byla součástí společného výtvarného zájezdu členů spolku Vincúch a studentů gymnázia. Společně jsme si prohlédli skalní město Bastei, dominantu Saského Švýcarska a světoznámou pevnost Königstein. Při sobotním celodenním výletu do Drážďan jsme navštívili Galerii Zwinger, světově proslulou galerii označovanou jako německý Louvre. Celosvětová sláva Obrazárny starých mistrů se zakládá na kvalitních sbírkách mistrovských děl, ve stálé expozici jsme si prohlédli jednu z nejslavnějších maleb všech dob „Sixtinskou Madonnu“ od Raffaela. Ke stěžejním dílům sbírky muzea patří italské malířství doby renesance s hlavními díly Giorgioneho, Tiziana, Correggia, Mantegny, Botticelliho a Parmigianina. Stejně tak významná je sbírka holandských a vlámských malířů 17. století. V závěru návštěvy Drážďan jsme si prohlédli Galerii nových mistrů Albetina, kde jsou díla nejvyšší kvality od romantismu až po současnost. Galerie je jedním z nejvýznamnějších muzeí výtvarného umění v Německu.
 
Společná návštěva města Děčína, Saského Švýcarska a Drážďan byla velmi podnětná pro všechny zúčastněné. Výstavami jsme prezentovali výtvarný um tvůrců z valašskokloboucka a propagovali naše město a gymnázium na druhém konci naší vlasti.

Prodej uměleckých děl vydělal pro Ukrajinu 26 tisíc korun

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Ve druhé polovině března uspořádal Výtvarný spolek Vincúch ve spolupráci s Městským muzeem Valašské Klobouky prodejní výstavu Výtvarníci Ukrajině. Do iniciativy se aktivně zapojilo čtyřiadvacet autorů, kteří na podporu dobročinného záměru vystavili 49 výtvarných děl. Během vernisáže a následujících dní se prodalo celkem 17 výtvorů v hodnotě 26 tisíc korun.
„Poděkování patří všem zapojeným výtvarníkům, kteří svou ochotu pomoci prokázali ve formě výsledků své umělecké tvorby. Děkujeme také návštěvníkům, že přijali pozvání a projevili o výtvarná díla zájem. Částka, kterou se podařilo touto prodejní výstavou získat, bude předána Charitě Valašské Klobouky, která má s humanitárním působením na ukrajinském území zkušenosti a ví, jak účinně pomoci,“ uvedl Petr Odehnal, historik městského muzea.

Lenka Zvonková
tisková mluvčí


Výtvarníci Ukrajině

 
Výtvarný spolek Vincúch ve spolupráci s Městským muzeem Valašské Klobouky pořádá prodejní výstavu VÝTVARNÍCI UKRAJINĚ. Výtěžek z prodaných výtvarných děl bude předán Charitě Valašské Klobouky na pomoc těžce zkoušené Ukrajině. Díla budou vystavena v Městském muzeu Valašské Klobouky od pátku 18. 3. do pátku 25. 3. 2022. Během tohoto týdne si mohou zájemci výtvarná díla prohlédnout a zamluvit u pracovníků muzea, díla budou vydána po skončení výstavy. Díla mohou zájemci zaplatit již na vernisáži.
 
Výtvarné artefakty k přímému prodeji nabídnou členové Výtvarného spolku Vincúch a další spřátelení výtvarníci. Vystavovat svá díla budou:
 
Ak. mal. Jaroslav Jeřábek, Josef Jeřábek, Mgr. Zdeněk Mikeska, doc. ak. soch. Miroslav Zvonek, ArtD., Mgr. Miroslav Janík, Zdeněk Matyáš, Mgr. Miroslav Pinďák, Mgr. Jiří Ročák, Mgr. Martin Cigánek, DiS, Ing. Jan Zainer, MgA. Kristýna Fuksová, Bc. Zuzana Malíčková, Lenka Trčková, Tereza Šanková, Ing. MgA. Zdeněk Kutra. Mgr. Dana Bradová, Oldřich Unar, Emílie Mrazíková, Josef Arnošt.

 
Výstava VÝTVARNÍCI UKRAJINĚ bude slavnostně zahájena vernisáží v pátek 18. 3. 2022 v 18 hodin v sále muzea. Na vernisáži promluví Mgr. Tomáš Naňák, statutární zástupce Charity Valašské Klobouky. Vernisáž hudebním vystoupením obohatí studenti Gymnázia Valašské Klobouky.
 
Přijďte podpořit dobrou věc, přispějete lidem na Ukrajině a ještě si můžete odnést hodnotné výtvarné dílo.

 
Těšíme se na Vás.
 
Mgr. Jiří Ročák, předseda Výtvarného spolku VincúchDny otevřených ateliérů
30. 9. - 2. 10. 2021
Dny otevřených ateliérů
 
Výtvarný spolek Vincúch si vás dovoluje pozvat na Dny otevřených ateliérů, které se uskuteční od čtvrtka 30. září do soboty 2. 10. 2021.

 
Nová akce, která uzavírá letošní Klobucké kulturní léto, umožní všem milovníkům umění se na vernisážích, při výtvarných workshopech a v osobních setkáních s výtvarníky blíže seznámit s výtvarným uměním ve Valašských Kloboukách.

 
Ve čtvrtek 30. 9. 2021 zahájíme Dny otevřených ateliérů vernisáží v Galerii Vincúch, která se nachází v zadním traktu Městského muzea. V 18 hodin bude zahájena výstava obrazů mladé výtvarnice Lenky Pavláskové pod názvem Virgo. Další vernisáž bude v sále Valašskoklobouckého podnikatelského centra. Své fotografie bude prezentovat od 19 hodin Radim Hořelka. V sále VPC bude zároveň celá výtvarná akce slavnostně zahájena.

 
Otevřené ateliéry místních výtvarníků budou v pátek 1. 10. 2021 od 14 hodin do 19 hodin a v sobotu od 9 hodin do 12 hodin. Své ateliéry pro veřejnost otevřou: Jiří Ročák – Pod Hájem 668, Valašské Klobouky, Zdeněk Matyáš – Nádražní 369, Valašské Klobouky, Martin Cigánek – Koželužská 570, Valašské Klobouky, Miroslav Janík – Brumovská 10, Valašské Klobouky a Jan Zainer & Kristýna Fuksová – Poteč 195.

 
Návštěvníci ateliérů si mohou prohlédnout ateliéry umělců, mohou vidět umělce při výtvarné tvorbě, pobesedovat s výtvarníkem a také si zakoupit nějaké výtvarné dílo.

 
Na základně KOSENKA Valašské Klobouky bude v pátek a v sobotu k vidění výstava Valašské Klobouky očima studentů soukromé umělecké školy Ave ART Ostrava.

 
Dny otevřených ateliérů budou pokračovat v sobotu výtvarnými workshopy a koncerty na nádvoří Valašskoklobouckého podnikatelského centra. Od 14 hodin mohou společně s výtvarníky návštěvníci experimentovat s fotografií, tvořit technikou linorytu, pokusit se namalovat a nakreslit zátiší nebo portrét, vymodelovat z hlíny skulpturu nebo se přiučit něco z řezbářského řemesla. Výtvarné workshopy jsou určeny pro děti a dospělé.

 
Od 17 hodin budou z pódia VPC hrát k poslechu Juhyň & Štěpánka, od 19 hodin Terezie Sterz & Denyel a od 20: 30 hodin brněnská skupina Prázdniny. Koncerty budou ukončeny ve 22 hodin.

 
V sobotu bude připraveno bohaté občerstvení.
 
K akci Dny otevřených ateliérů bude vydána mapa otevřených ateliérů, pro zájemce bude k dispozici ve valašskoklobouckém informačním centru, webových stránkách spolku www. vincuch.cz a města Valašské Klobouky.

 
Dny otevřených ateliérů pořádá Výtvarný spolek Vincúch ve spolupráci s KOSENKOU Valašské Klobouky, Valašskoklobouckým podnikatelským centrem, Kulturním domem Klobučan a za finanční podpory Města Valašské Klobouky.

 
Srdečně zveme všechny zájemce o výtvarné umění, výtvarnou tvorbu a kvalitní muziku na Dny otevřených ateliérů!

 
Mgr. Jiří Ročák a Lenka Trčková


Dvě prázdninové výstavy členů Výtvarného spolku Vincúch
Prázdninový čas vybízí k návštěvě výstav výtvarného umění. Dvě výstavy výtvarných děl připravily i dvě členky Výtvarného spolku Vincúch Kristýna Fuksová a Zuzana Malíčková.

Kristýna Fuksová v rámci programu Malířských cest okolo Soláně připravila ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj Soláně výstavu „Jablko od stromu“.  

Kristýna Fuksová v galerii Zvonice na Soláni prezentuje své obrazy a díla svého dědečka akademického malíře Lojzy Baránka.

V prvním patře Zvonice jsou vystaveny malby Lojzy Baránka a malby Kristýny Fuksové. Baránkova díla jsou namalována technikou tempery, což je technika spíše přípravných prací než prací závěrečných. To, že se Lojza Baránek rozhodl pro malby temperou, je příkladem jeho malířského mistrovství. Na rozdíl od olejomalby je malba temperou náročná v tom, že ji už nelze dodatečně upravovat tak jako olejomalbu. U temperové malby je nutno pracovat alla prima, přímo takzvaně na jeden „zátah“, kdy opravy jsou již jen minimální. Vystaveny jsou Baránkovy obrazy ze závěru jeho tvůrčího období, kdy maloval své oblíbené Bílé Karpaty s kopci, horami a v nich zasazenými dřevěnými chalupami a chaloupkami. Maloval, co měl celý život rád, valašskou krajinu. V galerii Zvonice je možno díky jejímu čistému prostoru zhlédnout malířské dílo Lojzy Baránka v celé jeho šíři i kontinuitě. Obrazy vyvolávají v divákovi pocit klidu, pokory a vrcholného estetického zážitku ze zobrazovaného malířského světa akademického malíře Lojzy Baránka. K výslednému zážitku přispívá i potlačené barevnost obrazů a úspornost výrazových malířských prostředků.
Ve druhém patře galerie je vystaveno grafické dílo Lojzy Baránka. Prezentovány jsou serigrafie a obrázky vytvořené originální technikou odkrývání vosku. Námětově se grafiky shodují s malbami Lojzy Baránka v prvním patře.

Obrazy MgA. Kristýny Fuksové, které jsou společně vystaveny s díly Lojzy Baránka, prezentují mladou postmoderní malbu. Námětově různorodé obrazy jsou malovány kombinovanou technikou, kdy Kristýna Fuksová spojila netradičně akvarel a olejomalbu. Výsledkem jsou snové, jakoby mlžné obrazy, plné tajemství, které divák musí postupně odkrývat, divák je nucen hledat to nové, co je „za“ obrazem, jakoby pod povrchem malby. To divákovo hledání společně s brilantní malířskou technikou vytváří z děl Kristýny Fuksové obrazy vysoké kvality. Mladá výtvarnice pokračuje ve své tvorbě správným směrem, neustále hledá a nalézá a je důstojným pokračovatelem malířského rodu Baránků. Můžeme konstatovat, že i když malířské světy Lojzy Baránka a jeho vnučky Kristýny Fuksové jsou si velmi vzdálené, na výstavě v galerii Zvonice příjemně souzní, pro návštěvníka výstavy jsou krásným zrakovým potěšením.
Výstava „Jablko od stromu“ byla zahájena 26. 6. 2021 a potrvá do 17. 8. 2021, kdo má cestu na Soláň, určitě galerii s výstavou obrazů a grafik navštivte.Druhou prázdninovou výstavu připravila pro návštěvníky Galerie Vincúch ve Valašských Kloboukách Bc. Zuzana Malíčková, mladá výtvarnice z Brumova-Bylnice. Zuzana Malíčková připravila výstavu při příležitosti svého ukončení bakalářského studia na Ostravské univerzitě. V galerii je možno zhlédnout kresebné a malířské práce, které Zuzka vytvořila během tří let svého studia na vysoké škole. Hlavně v malířských dílech je možno vysledovat příklon Zuzany k figurální malbě, se zaměřením na detail lidského těla. I když je Zuzana Malíčková na začátku své umělecké dráhy, její druhá výstava v Galerii Vincúch naznačuje její nesporný výtvarný talent a zrod další výtvarné osobnosti spolku Vincúch.

Výstava Zuzany Malíčkové byla zahájena 9. 7. 2021 a potrvá do konce srpna letošního roku.

Při návštěvách obou výstav Vám přejeme mnoho výtvarných zážitků.
Mgr. Jiří RočákFoto z vernisáže PIJANIZveme na vernisáž výstavy do Galerie VincúchZveme na výstavu

Vernisáž výstavy spolku Vincúch v "PEKÁRNĚ" ve VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH

Zveme na vernisáž a výstavu

Vernisáž výstavy Plenér 2019
 
V pátek 14. 2. 2020 proběhla ve školní Galerii G Gymnázia Valašské Klobouky slavnostní vernisáž výstavy Plenér 2019. V galerii jsou vystaveny výtvarné práce studentů gymnázia, kteří se v záři 2019 zúčastnili výtvarného kurzu v okolí RZ Hájenka v Bylnici. Na výstavě jsou  k vidění kresby a malby krajiny a krajinných zátiší. Součástí výstavy jsou i fotografie Land – artu, objektů, které jsou zasazeny do krajiny. Land –art byl součástí tvorby mladých výtvarníků během pěti dnů na kurzu.
 
Na vernisáži promluvil k vystaveným dílům Mgr. Jiří Ročák a za studenty řekla několik slov studentka čtvrtého ročníku Rozálie Šobáňová. Vernisáž svým zpěvem a hrou na kytaru doprovodila Magda Martínková.
 
Součástí vernisáže byla projekce fotografií z kurzu a videa, které natočil Petr Šimoník.
 
Vernisáž se vydařila, fotografie z vernisáže pořídil Miroslav Pinďák.
 
Pozvánku a plakát k výstavě vytvořila Klára Trčková ze IV. A třídy.
 
Výstavu je možno zhlédnout do 12. 3. 2020
 
Fotografie z vernisáže PLENÉR 2019


Zveme na vernisáž a výstavuZveme na vernisáž a výstavuZveme na vernisáž a výstavu


Zveme na vernisáž a výstavu


Výstavy výtvarného umění součástí 28. valašského mikulášského jarmeku
 
 
Již se stalo dlouholetou tradicí, že v předvečer Valašského mikulášského jarmeku ve Valašských Kloboukách jsou zahajovány výstavy výtvarného umění, výstavy, které jsou součástí programu Jarmeku. V letošním roce byly slavnostní vernisáží zahájeny tři výstavy.
 
V pátek 6. 12. 2019 v 18 hodin byla v Galerii Vincúch na dolním náměstí zahájena výstava obrazů Evy Dudové z Ostravy. Eva Dudová vystavuje obrazy z posledních let. Námětem se jí stala krajina a krajinný detail. Na obrazech je vidět výtvarný posun od lyrizující krajiny k expresivnější malbě s výraznými barevnými akcenty. Výrazový obrat v tvorbě Evy Dudové nastal na plenéru v Bylnici v okolí RZ Hájenka na začátku letošního září. Na vernisáži promluvila starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková, za organizační výbor Jarmeku přivítala návštěvníky galerie Pavlína Žídková, k samotné výstavě promluvil Jiří Ročák. Hudebně vernisáž doplnila zpěvem a hrou na kytaru Daniela Propšová ze Vsetína. Výstava obrazů Evy Dudové potrvá v Galerii Vincúch do 31. 1. 2020.
 
Tentýž den byly v 19 hodin zahájeny další dvě výstavy, a to výstavy fotografické. První byla výstava fotografií Miroslava Pinďáka v Galerii G Gymnázia Valašské Klobouky. Miroslav Pinďák na výstavě prezentoval soubor portrétních fotografií pod názvem Persona. Svým objektivem zachytil významné české fotografy, výtvarníky a hudebníky, například Roberta Vano, Antonína Kratochvíla, Jana Saudka, Jana Šibíka, Jindřicha Štreita, Federica Diaze. Své místo mezi personami si vydobyly i výtvarníci z Výtvarného spolku Vincúch.
 
Společně s výstavou fotografií Miroslava Pinďáka byla zahájena i výstava fotografií Veroniky Kolářové ve Fotogalerii G Gymnázia Valašské Klobouky. Veronika Kolářová na své první samostatné výstavě prezentuje fotografie dívek a žen. Její zobrazení ženské tváře a ženského těla je něžné a poetické. Na dvaceti černobílých fotografiích je vidět její mladistvý a neotřelý pohled na zobrazovanou figuru.
 
K oběma výstavám opět pronesla řeč starostka města Eliška Olšáková, za organizační výbor Jarmeku přivítala návštěvníky vernisáže Hana Tarabusová a k vystaveným fotografiím promluvil Miroslav Pinďák.
 
Pravou valašskou předvánoční atmosféru navodila cimbálová muzika Klobučánek pod vedením primášky Marie Cmajdálkové.
 
V závěru vernisáže byla pokřtěna nová kniha pana Zdeňka Mikesky O Valašských Kloboukách a Klobučanech. Kniha byla vydána z textů z pozůstalosti Zdeňka Mikesky. Knihu pokřtila paní starostka Eliška Olšáková. Jako „kmotra“ ke knize promluvila paní Jaroslava Pechancová, která texty knihy vybírala a upravila k vydání. Novou knihu Zdeňka Mikesky si můžete zakoupit v knihkupectví Bureš na horním náměstí ve Valašských Kloboukách.
 
Výstavy fotografií potrvají do 31. 1 2020. Srdečně zveme všechny milovníky výtvarného umění k návštěvě již zahájených výstav.
 
Mgr. Jiří Ročák

 

        

Výtvarný spolek Vincúch je finančně podporován
městem Valašské Klobouky
Otvírací doba Galerie Vincúch
Dolní náměstí Valašské Klobouky
Galerie je otevřena souběžně s Městským muzeem
červenec - srpen   
úterý-pátek 8-11, 12-16
sobota, neděle10-16
mimo sezónu
úterý - pátek 8-11, 12-16


Fotografie ze života spolku naValná hromada 2023Valná hromada 2022  Valná hromada 2019


                                 
Valná hromada 2018


  

Valná hromada 2017

 
                                                                                          Valná hromada 2015  Valná hromada 2014


Švédsko 2012Praha  2013   Děčín 2012   

   
Výstava klobouckých výtvarníku v roce 1978
Velký sál Beseda Valašské Klobouky
Návrat na obsah