Jiří Ročák - Vincúch

Přejít na obsah

Jiří Ročák


Mgr.
narozen 27. 3. 1965 ve Zlíně

bydlí ve Valašských Kloboukách, Koželužská 690

www.rocak.cz
jirirocak@centrum.cz
tel.:+420 736 16 66 15

- studia na Pedagogické fakultě v Ostravě 1984 - 89, 
  obor český jazyk a výtvarná výchova
- předseda Výtvarného spolku Vincúch
- zařazen do oficiálního katalogu Zlínských výtvarníků
- v současné době působí jako středoškolský učitel na 
  Gymnáziu ve Valašských Kloboukách, 
  kde vyučuje výtvarnou výchovu, dějiny umění, 
  český jazyk a počítačovou grafiku
- na gymnáziu vede školní Galerii G
- uspořádal 15 samostatných výstav  a účastnil se mnoha výstav skupinových, 
  regionálních, celostátních a mezinárodních


Vedle své pedagogické činnosti se věnuje i výtvarné tvorbě. Maluje a kreslí, vytváří grafiky v technice linorytu, 
suché jehly a leptu. Kdy  je mu námětem  žena, ženský akt nebo abstrakce. Grafické techniky vhodně kombinuje. 
Jemnost suché jehly, leptu, akvatinty a jejich kombinací uplatňuje v kontrastu hutných linií barevného linorytu. 
Inspirován jednoduchým tvarem a okamžitým pocitem,vytváří kompozici barev, linií a ploch.

Zkušenost s grafickou kompozicí uplatňuje i při tvorbě textilních batik. Snaží se námětově přecházet do abstraktnější polohy 
s využitím základních geometrických tvarů. V textilní tvorbě využívá velkoplošných formátů k vyjádření plošného kontrastu barevných 
škál tónů. Vhodně uplatňuje také specifiku neobatiku - krakování. Pomocí krakování, tj. lámání vosku v  batice před studeným barvením, 
vytváří druhoplánovost  a mnohovýznamovost svých barevných kompozic. V barevné škále děl lze vysledovat dvojí přístup -  
postupné vrstvení tónů barev v dané sytostní stupnici nebo naopak vytváření barevných kontrastů, které vznikají máčením textilu 
do studených a teplých tónů barev. Je možno vypozorovat snahu o tichou meditativní atmosféru každého díla.

Důležitým tématem jeho děl je žena. Křivky ženského aktu doplněné přírodními komponenty zpracovává v mnohovrstevných 
kompozicích v malbě a grafice. K jeho oblíbeným tématům patří portrét a  ženský akt.
 
 Dílo je zastoupeno v soukromých sbírkách v České republice, Slovensku, Německu, USA,  Kanadě a  Švédska


Věnuje se grafickému designu a  velkoplošné reklamě.
 
Účast na významných výstavách:
Valašské Klobouky, Praha (Grafika roku), Ostrava (Bienále grafiky), Luhačovice, Valašské Meziříčí, Slavičín, Olomouc, 
Vizovice, Vlčnov, Zlín - Zlínské divadlo, Děčín,
Praha - Senát ČR
Zahraničí: Högenäs (Švédsko), Vernon Public Art Gallery – Kanada
Významné realizace:
Realizace: 1995 Nástěnná malba – Gymnázium Valašské Klobouky
Videofilm Jiří Ročák
Salon moravskoslezský a ČT Kultura v regionech
Návrat na obsah